Kada je životni vijek novorođenčadi nesiguran

Danas fetalne abnormalnosti su otkrivena u ranoj fazi trudnoće i često, roditelji odluče da ga ne slijede.

Međutim, za one koji se odluče za nošenje trudnoće do poroda, te bi trebao znati da su svi timovi formiraju majčinstvo pozdravlja te novorođenčadi čije život visi na tankoj niti.

od rođenja važno je vrlo brzo stvoriti vezu između djeteta i njegovih roditelja, kako bi tada mogli tugovati. Za to, oni moraju to uzeti u naručju, oni prakticiraju "kožu na koži". Također je važno ostaviti nasamo pa su tiho govoriti u svoje dijete

Ako je smrt nastupila brzo nakon rođenja, dijete mora biti pripremljen. Operite ga je obuče ga u ruke svojih roditelja. A ako to nije moguće, fotografirajte je. Fotografija će biti uključena u medicinsku datoteku i roditelji mogu, kada to žele, zatražiti da ga pogledaju uz podršku zdravstvenog radnika. C Ova vizualizacija je neophodna učiniti posao žalosti za ovo dijete koje ne može živjeti.