O čemu ovisi upravljanje stresom u poslovanju?

Upravljanje stresom u tvrtkama temelji se na dinamici grupe i osobna dinamika. Dinamički grupa se temelji na tri koraka:

  • sukoba kao tim svatko može pokušati nametnuti svoju ideju;
  • sigurnost koji je bitan korak;
  • i konsenzus u kojoj se svatko poštuje kao osobu, ali je klon kao i bilo koji drugi.

Kada tvrtka poštuje ovaj put, s vremena na vrijeme su sukobi, ali je tada potrebno osigurati ih i učiniti sve složiti. Ali ova grupa dinamičnosti natječe se s osobnom dinamikom.

Ovo posljednje sastoji se, za svakog pojedinca, da se može boriti, sami se potvrditi, kako bi se zaštitila. Bijeg se u djetinjstvu nauči s strogosti koju daju roditelji, i kao odgovor na "udar" djece. Ali, pazite na dijete kralja koji se nikada ne suočava s bilo čim da dobije ono što želi! Ne uči se boriti se i može reagirati, u odrasloj dobi, zbog stresa u najmanjoj konfrontaciji ili bijegom. Svaki pojedinac također sudjeluje u osiguravanju uloge koja mu je dodijeljena. No, ljudi koji nisu naučili, mlađi, da grupa pruža određenu sigurnost, ne osjećaju zaštićeno od njega. Svaka osoba također želi biti u stanju podijeliti svoje osjećaje i njihovu privrženost.

Međutim, kako bi upravljali stresom u tvrtki, potrebno je razdvojiti korporativni život grupe od privatnog života i biti svjesni da skupina nije stvoren za ljubav, niti je zaštitna majka