Pet milijuna Francuza živi u osami

U 2013. gotovo jedan od tri francuskog naroda ima samo jednu mrežu. A situacija može prebaciti u bilo koje vrijeme: parnica, otkaz, invalidnost, bolest ... (PUU Regije Studija, provedena od 4. siječnja do 26. veljače)

Odnosi degradirati

Obitelj je više nema. . apsolutna bedem protiv izolacije

  • 39% Francuza ne pretrpjeli kontakt sa svojim obiteljima (protiv 33% u 2010. godini)
  • 37% nije imalo ili malo kontakta sa svojim susjedima;
  • 25% nemaju aktivnu prijateljski mrežu

izolacija u ispod 40 je udvostručen u 3 godine. 6% ljudi u ovoj dobnoj skupini su sada sami. Prvi put su pogođeni 18-29 godina starosti. Na drugom kraju dobnoj razini, 75 sada 25% (prema 16%) trpjeti.

Veliki gradovi i njihova periferija najviše pogođeni

Samoća do 5 točka 3 godina od 8% do 13% i 14% u javnim stanovima.

Lokalne trgovine i usluge više ne ispunjavaju svoju društvenu funkciju.