Buka atmosfera tijekom trudnoće loša je za fetus

Slušanje fetusa se razvija tijekom trudnoće. A čelik (smješten u unutarnjem uhu) može primiti zvuk oko šestog mjeseca. Posljednji kvartal je dakle kritično razdoblje jer se mnoge stvari događaju na razini sluha. Nakon šest mjeseci trudnoće, buduća beba pamti zvukove koje čuje. Ima percepciju zvukova, jezik materinski jezik

Fetus čuje uglavnom niske frekvencije dvadesetak decibela. Heartbeat njegove majke, njegova crijeva zvukove ... koji su od reda šapat.

Danas zakon dopušta trudnici da radi u bučnom okruženju (više od 87 decibela), pod uvjetom da nosi neku kaciga. I ona ima pravo podnijeti molbu za manje glasan posao, ali kada to nije moguće, što je sa sluhom fetusa? Na primjer, fetus podvrgnut vrlo glasnim zvukovima, bilo u kontekstu posla, na koncertu ili u filmskom kazalištu, može vidjeti njegovo sluh smanjen od rođenja. Kohela može biti promijenjena, a slušna struktura može biti neuobičajena, a kasnije je moguće kašnjenje u stjecanju jezika.

U Francuskoj, trudnice nisu dovoljno obaviještene o slušnim rizicima njihova beba. I dalje postoji mnogo napretka ...